Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů je společnost Oxa optik s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C250452, se sídlem: Vlkova 631/24, 130 00 Praha 3, IČ: 28653203 (dále jen “Správce”)

Jako správce může zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Zpracovávané údaje 

Jedná se pouze o nezbytně nutné údaje, které sdělíte prostřednictvím kontaktního nebo rezervačního formuláře nebo za účelem uzavření smlouvy.

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, název firmy 
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa 
 • technické údaje získané používáním našich webových stránek: IP adresa, soubory cookies

Účel zpracování osobních údajů

 • odpovědi na vaše dotazy prostřednictvím e-mailu, telefonu
 • zajištění rezervace 

Vaše osobní údaje se v takovém případě zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, tj. k vyřízení konkrétního požadavku a ochranné lhůty maximálně 6 měsíců.

 • uzavření smlouvy 
 • rozesílání obchodních sdělení, newsletterů 

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru pomocí webového formuláře, budeme vám zasílat obchodní a informační sdělení týkající se našich produktů a služeb, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení na základě vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Je platný 3 roky.

 • zobrazování reklam na základě vašich zájmů
 • provádění měření návštěvnosti webových stránek 

Přístup k osobním údajům

Zpracování osobních údajů probíhá pomocí vlastních zaměstnanců zavázaných mlčenlivostí, nedochází k předávání osobních údajů do států mimo EU. 

Třetí strany, které mohou mít přístup k osobním údajům: 

 • poskytovatel webhostingu
 • provozovatelé reklamních systémů

Zabezpečení osobních údajů:

Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím šifrovaného HTTPS přenosu.

Správce i Zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone) je chráněn přístupovým heslem.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pomocí služby třetí strany, jsou dodrženy všechny standardní postupy, jako je šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se Zpracovateli, v zájmu dodržení ochrany osobních údajů.

Lhůty pro uchovávání osobních údajů

3 roky na základě uděleného souhlasu 

2 roky po ukončení smluvního vztahu 

Údaje poskytované pro plnění právní povinnosti (vystavení faktury) budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Vaše práva 

 • právo na přístup k vašim osobním údajům, které máme k dispozici
 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na námitku – máte možnost vznést námitku proti zpracování (vyjmout ze zpracování)
 • právo odvolat souhlas 

Pokud myslíte, že s Vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně máte právo podat stížnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice.